Persbericht Palm
© 2019 - Vandemoortele Nederland BV

Verantwoord

Diamant stimuleert de productie van duurzame palmolie


Door het aanschaffen van palmcertificaten van palmolie welke op duurzame wijze is geproduceerd levert Diamant een essentiële bijdrage aan de verdere verduurzaming van de productie van palmolie. Tevens worden palmolie producerende landen als Maleisië en Indonesië door deze certificering gestimuleerd om op een verantwoorde manier te produceren zonder corruptie en illegale ontbossing.

Met de aanschaf van deze palmcertificaten voor Diamant wil de Groep Vandemoortele zijn klanten en consumenten verzekeren dat ze naast de keuze voor kwaliteit tevens een sociale en ecologisch verantwoorde keuze maken. Het bevorderen van duurzame palmolie maakt deel uit van de strategie binnen de Vandemoortele groep om meer duurzaam en verantwoord te ondernemen.

Het verhandelen in deze palmcertificaten wordt georganiseerd door GreenPalm en gereglementeerd door de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) waar de Groep Vandemoortele sinds 2009 lid van is. In dit internationale platform zijn zowel maatschappelijke organisaties als industrie en retail vertegenwoordigd. Gezamenlijk bepalen zij de opstelling van de duurzaamheidscriteria waarmee corruptie en bedreiging van natuur en dier wordt tegengegaan. Plantages die produceren binnen deze richtlijnen van het RSPO kunnen hun duurzaam geproduceerde palmolie certificeren en deze vervolgens verhandelen aan de industrie. Dankzij deze certificering wordt vandaag de dag meer dan drie miljoen ton palmolie duurzaam geproduceerd en dankzij meer aansluitende bedrijven zoals de Groep Vandemoortele groeit dit volume nog iedere dag.

Op zoek naar Diamant frituurvet in de supermarkt?
Klik dan door naar de consumenten-website op www.diamant.nl